You are here: Home » Home » Achlysuron Hyfforddiant Corfforaethol

Achlysuron Hyfforddiant Corfforaethol

Methrin tim, hyfforddiant goruchwyliaeth, arweinyddiaeth ac achlysuron corfforaethol.

Beacons reservoir, BreconRydyn ni o fewn Call Of The Wild yn cynnig rhaglenni datblygiad personol a proffesiynnol. Ein amcan yw i ffurfio dysgediaeth pwerus a profiadau o ddatblygu i pontio’r bwlch rhwng perfformiad potensial a perfformiad uchel ar gyfer eich timau a’ch unigolion.

Rydyn ni’n dymuno i ddatgloi y potensial cudd i gadael i pobol llwyddo a cynnal pefformiad uchel. Ein pwrpas yw i creu newidiad positifar sail ymddygiad o fewn y gweithle, sy’n dosbarthu canlyniadau parhaol. Dychweliad go iawn ar fuddsoddiad. Rydyn ni’n canolbwyntio ar ymarweddiad i hwyluso newid.

Rydy’n ni’n gwneud hon trwy rhaglenni meithrin tim, datblygiad tim, hyfforddiant goruchwyliaeth ac hyfforddiant arweinyddiaeth yn ein lleoliad yn y Banau Brycheiniog, ac hefyd o fewn lleoliadau hyfforddiant ar draws Prydain. Rydyn ni hefyd yn cynnig achlysuron corfforaethol, ysgogiad a dyddiau hwylus ar gyfer cwmniau.

Edrychwch ar ein rhestr o rhaglenni hyfforddiant ac achlysuron corfforaethol ar draws Prydain, gan gynnwys Llundain.

Mae gan Call Of The Wild cyfradd busnes ailadroddgar o 82%. Siaradwch i ni i ddarganfod sut.

Canlyniadau delfrydol wrth meithrin tim  a gan hyfforddiant goruchwyliaeth.

Yr ydych chi eisiau cael y cynhyrchedd uchafrif oddi wrth eich staff? Yr ydych chi eisiau datblygu arweinyddionsydd ar lefel uchel o perfformio, ac adeiladu timau efo’r un perfformiad uchel? Rydyn ni fel cwmni yn deall fod timau ac arweinyddion cryf a chadarn  yn creu y gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant.

Edrychwch ar ein tystebau i weld pam.

Dychmygwch gweithle lle mae :-

  • Arweinyddion a timau yn rhannu gweledigaeth cyffredin.
  • Cyfathrebiad gonest ac agored yn cael eu annog.
  • Unigolion a timau yn gweithio o fewn amgylchfyd cefnogol a bositif.
  • Unigolion yn cael eu annog i archwilio a datblygu sgiliau personol eu hunan.
  • Unigolion yn ymwybodol o’r ffactorau ynglun a llwyddiant sy’n creu timau efo lefel uchel iawn o perfformio.

"Experience plus reflection equals learning" - John Dewey